„WARGACZ-12” na wodach Zatoki Pomorskiej
Kategoria: marynarka wojenna

W piątek, kończą się manewry sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Okręty transportowo – minowe, trałowce, zbiornikowiec oraz holowniki wspólnie z wydzielonymi siłami z jednostek brzegowych flotylli prowadziły operację obronną na wodach w rejonie Zatoki Pomorskiej. Tekst: rzecznik prasowy 8.FOW, kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski.

Okręty trenowały umiejętności prowadzenia operacji minowej oraz ćwiczyły elementy monitoringu i kontroli żeglugi w rejonie symulowanego kryzysu. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
W ramach prowadzenia operacji obronnej, w morzu operowały trzy okręty transportowo – minowe (ORP „Kraków”, ORP „Poznań”, ORP „Toruń”), cztery trałowce (ORP „Gardno”, ORP „Sarbsko”, ORP „Nakło” i ORP „Drużno”), zbiornikowiec (Z-8) oraz holowniki (H-9, H-10). Fot. Mirek Heberlej/8FOW
W trakcie manewrów okręty prowadziły zadania minowe tj. załadunek i stawianie min morskich oraz rozpoznawcze poszukiwanie min przy użyciu uzbrojenia trałowego i stacji hydrolokacyjnych. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Załogi ćwiczyły osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza oraz z wody. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Okręty wykonały strzelania artyleryjskie i strzelania rakietowe do celów powietrznych i nawodnych. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Prowadzone były trałowania, operacje poszukiwania i niszczenia min, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także akcje ratownicze oraz uzupełnianie zapasów na morzu. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Scenariusz manewrów zakładał również, że załogi okrętów musiały w tym samym czasie realizować walkę z pożarem oraz udzielać sobie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia był desant morski na jednym z poligonów pod Dziwnowem. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Na pokłady okrętów transportowo – minowych 8. FOW załadowanych zostało kilkadziesiąt pojazdów różnego typu (w tym kołowe transportery opancerzone Rosomak z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza). Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Jednostki brzegowe flotylli (8. Batalion Saperów, 8. Dywizjon Przeciwlotniczy, Komenda Portu Wojennego) realizowały zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego polegające m.in. na rozwinięciu okrętowego punktu likwidacji skażeń, gdzie jednostki pływające zostały poddane zabiegom neutralizującym skażenia chemiczne. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
W manewrach, wspólnie z siłami świnoujskiej flotylli, wzięły udział wydzielone siły 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina, 3. Flotylli Okrętów, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej z Gdyni, Żandarmerii Wojskowej a także przedstawiciele ogniw pozamilitarnych tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujścia. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Manewry miały na celu zgranie działania wydzielonych do ćwiczenia sił okrętowych (tzw. okrętowej grupy zadaniowej) oraz pododdziałów brzegowych flotylli. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia jednostek 8. FOW w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Fot. Mirek Heberlej/8FOW
Fot. Mirek Heberlej/8FOW