Współpraca okrętów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża z siłami 7. Brygady Obrony Wybrzeża
Kategoria: marynarka wojenna

Od 1 do 3 czerwca br. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce współpracowały ze sobą siły 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Przetrenowana została m. in. operacja załadunku i wyładunku techniki wojskowej z nieprzygotowanego brzegu na pokłady okrętów.

Podczas treningu na ładownię okrętu transportowo-minowego ORP "Gniezno" i kutra transportowego "852" wprowadzono bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz gąsienicowe transportery pływające PTS-M. Ma to celu zapoznanie operatorów pojazdów ze specyfiką okrętów oraz sposobem sygnalizacji i manewrowania podczas procesu załadunku i wyładunku z nieprzygotowanego brzegu. Marynarze z 8. FOW często biorą udział w tego typu ćwiczeniach.

fot.: Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Sekcja Prasowa 8. Flotylla Obrony Wybrzeża