Wszystkie drogi prowadzą na „Dragon”
Kategoria: wojska lądowe

W kierunku Orzysza, zarówno transportem drogowym jak i kolejowym, od 22 września br. przemieszczają się żołnierze oraz sprzęt 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. To właśnie tam odbędzie się ćwiczenie pk. Dragon-15.

Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.
Fot. 11LDKPanc.