Z archiwum komandosów
Kategoria: wojska specjalne

Rodowód Jednostki Wojskowej Komandosów sięga roku 1957, kiedy w Krakowie powstała kompania rozpoznawcza 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W 1964 r. już jako batalion jednostka została przebazowana do Dziwnowa na wyspie Wolin, a 1986 r. - do Lublińca.

Wraz ze zmieniającymi się potrzebami Sił Zbrojnych RP, zmieniała się struktura jednostki. W ubiegłym roku została przekształcona z 1. Pułku Specjalnego na Jednostkę Wojskową Komandosów. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Jednostka dziedziczy tradycje polskich formacji specjalnych z czasów II wojny światowej. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK) jest przeznaczona do prowadzenia działań specjalnych na terytorium kraju oraz poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Działania specjalne JWK obejmują: rozpoznanie specjalne – zdobywanie dokładnych danych o przeciwniku, wykrywanie i śledzenie broni precyzyjnego rażenia, zdobywanie jeńców, dokumentów, sprzętu i uzbrojenia. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Kolejnym działaniem jednostki to akcje bezpośrednie – wykonywanie rajdów, zasadzek lub bezpośrednich („chirurgicznych”) uderzeń na obiekty. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Do zadań zaliczane jest także wsparcie militarne – szkolenie i doradztwo sił sojuszniczych w zakresie przedsięwzięć obejmujących prowadzenie działań specjalnych. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Wspieranie pododdziałów partyzanckich, specjalne akcje psychologiczno-propagandowe, akcje odzyskiwania pilotów / załóg / pasażerów samolotów zestrzelonych nad terytorium zajętym przez przeciwnika, odbijanie jeńców i zakładników – to wybrane elementy działań niekonwencjonalnych. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
JWK należy do wyróżniających się oddziałów Wojska Polskiego. Uhonorowana została m.in.: „Znakiem Honorowym SZ RP" (dwukrotnie) oraz nagrodą „Lex et Patria". Wielu żołnierzy odznaczonych zostało Krzyżami Kawalerskimi Orderu Krzyża Wojskowego. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Pakistan, Macedonia, Irak, Kongo to miejsca gdzie służyli żołnierze JWK. Obecnie komandosi zaangażowani są w misję ISAF, gdzie wykonują zadania w ramach Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
JWK prowadzi nabór do służby do wszystkich korpusów osobowych spośród: żołnierzy zawodowych (szeregowych, podoficerów, oficerów); żołnierzy rezerwy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Fot. archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów