Zaangażowanie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w ramach Sił Odpowiedzi NATO
Kategoria: misje

Ocena poziomu wyszkolenia żołnierzy przygotowujących się do objęcia dyżuru bojowego w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) w 2021 roku potwierdziła gotowość komponentu do użycia. Zadanie sformowania, przygotowania oraz utrzymania w gotowości do użycia Narodowego Elementu Wsparcia (NSE) Zestawu 2021 SON powierzono 3 Batalionowi Logistycznemu w Glewicach.

Fot. 1BLog

Fot. 1BLog
Fot. 1BLog
Fot. 1BLog
Fot. 1BLog
Fot. 1BLog