Żandarmi na poligonie w Wędrzynie

Około 100 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej uczestniczyło w zintegrowanym szkoleniu poligonowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn.

Szkolenie poligonowe w dniach 19-30 marca odbyli żołnierze z Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie, Oddziału ŻW w Szczecinie oraz Wydziałów ŻW w Ustce i Olesznie. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Głównym celem zintegrowanego szkolenia poligonowego było zgrywanie pododdziałów w działaniach oraz doskonalenie umiejętności dowódców w planowaniu, organizowaniu i realizacji zadań taktycznych. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Ćwiczenie uwzględniało działania w warunkach wysokiego stresu i dynamicznej zmiany sytuacji. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Ważnym celem zintegrowanego szkolenia poligonowego było również przygotowanie żołnierzy ŻW do wspierania Policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne podczas zabezpieczania EURO 2012. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Podczas zajęć sprawdzono umiejętności osób funkcyjnych w obszarach dotyczących planowania, organizowania i kierowania działaniami. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Sprawdzano także funkcjonowanie systemu łączności pomiędzy poszczególnymi komponentami bojowymi. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Podczas zintegrowanego szkolenia poligonowego żołnierze z OSŻW w Warszawie i OŻW w Szczecinie zrealizowali zajęcia taktyczne pk. „Dezerter ‘12” oraz zajęcia instruktorsko-metodyczne uwzględniające szkolenie taktyczne w warunkach nocnych i dziennych. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Żandarmi doskonalili taktyki kontroli tłumu, działania blokadowe i pościgowe, prowadzili przeszukania terenu lesistego i zurbanizowanego. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Szkolenie w OSPWL Wędrzyn obejmowało również zajęcia podnoszące poziom umiejętności strzeleckich żołnierzy, działań taktycznych na obiektach stałych i ruchomych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wzmacniania odporności psychofizycznej. Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa
Fot. S. Guzowska/Żandarmeria Wojskowa