Zdali poligonowy egzamin
Kategoria: wojska lądowe

Świętoszowscy pancerniacy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) w piątek zakończyli trwające od 20 lutego ćwiczenie taktyczne ze strzelaniem amunicją bojową pod kryptonimem „KARAKAL 12”.

W ciągu kilku dni intensywnego szkolenia poligonowego ponad 1,5 tysiąca żołnierzy uczestniczyło w działaniach bojowych, które miały sprawdzić ich taktyczno-ogniowe umiejętności. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Załogi wozów bojowych w dzienno-nocnych działaniach pokonały setki kilometrów poligonowych bezdroży. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Prowadzili walkę z użyciem amunicji bojowej i przemieszczali się marszem ubezpieczonym do wykonania kolejnych zadań. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Głównym ćwiczącym był 24 batalion ułanów wyposażony w czołgi Leopard 2A4. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
W trakcie ćwiczenia w podporządkowanie batalionu przydzielono pododdziały wsparcia, zabezpieczenia i elementy wzmocnienia. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Czołgistów w walce wspierali m.in.: żołnierze batalionu zmechanizowanego, dywizjonu artylerii samobieżnej, dywizjonu przeciwlotniczego, batalionu dowodzenia, żołnierze rozpoznania i wsparcia psychologicznego, saperzy, chemicy. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Kierownictwo ćwiczenia maksymalnie urealniło warunki bojowe, w jakich przyszło działać świętoszowskim pancerniakom. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Oprócz prowadzonych na pasach taktycznych dzienno-nocnych kierowań ogniem w obronie i natarciu, przemieszczeniach z pokonaniem przeszkody wodnej, doskonaleniu pracy stanowisk dowodzenia i współdziałania, wielokrotnie sprawdzono prawidłowość reagowania i sposób postępowania pododdziałów przy wielu różnych epizodach taktycznych. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
W ćwiczeniu uczestniczyło także dowództwo, sztab i wiele innych pododdziałów brygady, które doskonaliły się działając wspólnie z ćwiczącymi żołnierzami. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
W ćwiczeniu wzięło udział bardzo wiele typów pojazdów w tym: czołgi Leopard 2A4, bojowe wozy piechoty BWP-1, haubice samobieżne Goździk oraz wiele pojazdów specjalistycznych. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Żołnierze wykonywali swoje zadania z dużym poświęceniem a osiągnięte przez nich taktyczno-ogniowe wyniki potwierdziły ich dobre przygotowanie. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
To ćwiczenie było ostatnim sprawdzianem przed marcowym ćwiczeniem Czarnej Dywizji – BORSUK ‘12. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej