VI zmiana PKW Afganistan w obiektywie Combat Camery DO SZ
Kategoria: misje

27 października 2009 roku w bazie Ghazni żołnierze V zmiany PKW przekazali swoje obowiązki następcom. Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych (Polish Task Force White Eagle), dowódcą VI zmiany PKW Afganistan został gen. bryg. Janusz Bronowicz.

VI zmiana PKW została sformowana przez żołnierzy: 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 23. Brygady Artylerii z Bolesławca, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia, 49. Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego i 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Skład zmiany tworzyli także żołnierze z 9. Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 29. Darłowskiej eskadry lotnictwa morskiego, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc oraz Żandarmerii Wojskowej. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Ponad 2500 żołnierzy rozmieszczonych było w bazach: Ajiristan, Bagram, Ghazni, Giro, Four Corners, Quarabagh, Vulcan, Warrior. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Głównym zadaniem VI zmiany PKW Afganistan było zapewnienie bezpieczeństwa w prowincji Ghazni, osiągnięcie stabilności w regionie oraz poprawa warunków socjalnych mieszkańców prowincji. Żołnierze szkolili także Afgańskie Siły Bezpieczeństwa. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
W ciągu sześciu miesięcy żołnierze VI zmiany PKW Afganistan realizowali zadania o charakterze stabilizacyjnym oraz doradczo-szkoleniowym. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
W tym czasie przeprowadzono 20 operacji i 1600 patroli, dzięki którym znacznie poprawił się poziom bezpieczeństwa; zatrzymano osoby podejrzane o działalność rebeliancką oraz zlikwidowano ogromne ilości materiałów wybuchowych, broni i amunicji. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Ponad 600 razy zgrupowania bojowe wyjeżdżały poza bazy w ramach sił szybkiego reagowania (QRF - Quick Reaction Forces). Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Znaleziono i zlikwidowano prawie 80 improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED - lmprovised Explosive Device) i oczyszczano drogi ze śmiercionośnych pozostałościach po wojnach, tzw. UXO (ang. Unexploded Ordnance) - ponad 150 sztuk. Zorganizowano blisko 100 spotkań polskich żołnierzy ze starszyzną miejscowych wiosek. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Żołnierze Samodzielnej Grupy Powietrznej wykonali, w ramach wspierania działań PKW szereg lotów rozpoznawczych, transportowych i bojowych. Śmigłowce Mi-24 i Mi-17 spędziły w powietrzu prawie 1600 godzin, wykonując blisko 1000 lotów. Mi-17 przetransportowały 5795 osób i prawie 56 000 kg ładunku. Z powietrza zabezpieczane były zarówno konwoje, jak i całe operacje. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Specjaliści z PRT nadzorowali realizację projektów pomocowych oraz planowali kolejne, przewidziane do realizacji w 2010 roku. Całkowity koszt zrealizowanych podczas VI zmiany projektów wyniósł prawie 11 900 000 złotych. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Znalazły się wśród nich m.in.: remont domu dziecka w miejscowości Sangemasha (dystrykt Jaghori), zakup sprzętu medycznego dla Prowincjonalnego Szpitala w Ghazni, zakup wyposażenia dla szkół w dystrykcie Malistan i Jaghori czy badanie stanu wód gruntowych i struktury geologicznej obszaru dystryktu Jaghatu w prowincji Ghazni. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
34 propozycje projektów, które zostały przygotowane do realizacji na 2010 rok, opiewały na kwotę prawie 23 000 000 złotych. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Grupa Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC} w ramach pomocy humanitarnej rozdała ponad tysiąc par butów, kilka tysięcy sztuk różnorodnej odzieży, tysiąc kołder i rękawiczek. 14. Żołnierze z grupy CIMIC nawiązali współpracę z przedstawicielami agencji pomocowej Central Asia Development Group, która realizuje niskobudżetowe programy pomocowe typu „pieniądze za pracę". Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Żołnierze z grupy CIMIC nawiązali współpracę z przedstawicielami agencji pomocowej Central Asia Development Group, która realizuje niskobudżetowe programy pomocowe typu „pieniądze za pracę". Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Jednym z kluczowych przedsięwzięć, które podjęła VI zmiana, było rozpoczęcie wspólnych patroli z Afgańską Narodową Armią, której pluton od lutego 2010 roku stacjonuje w bazie Ghazni. Polscy i afgańscy żołnierze zaczęli wspólnie uczestniczyć w konwojach. Do polskiego kontyngentu dotarł przygotowany i wyposażony szpital polowy. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ