O NAS

Stronę ZOOM – Z Obiektywem Obok Munduru tworzą pasjonaci. Ludzie od wielu lat związani z wojskiem, a także Ci, których urzekło ono jednym konkretnym momentem. Zajmujący się fotografią profesjonalnie i zupełni amatorzy.

Jako zespół odpowiedzialny za komunikację społeczną, podległy ministrowi obrony narodowej, każdego dnia otrzymujemy, albo przypadkowo trafiamy na doskonałe zdjęcia, które z różnych powodów nie są wykorzystywane. A szkoda… Często zastępują wiele słów, a nawet pokazują to, co ciężko byłoby przelać na papier – choć ten ponoć może przyjąć wszystko.

W ten oto sposób zrodził się pomysł stworzenia ZOOM-u. Kolejnej strony w zasobach MON, a jednak takiej, której do tej pory nie mieliśmy. Chcemy publikować tu zdjęcia, a właściwie stopklatki żołnierskiej codzienności. Dzięki obrazom mamy nadzieję przedstawiać też odwiedzającym nas gościom ludzi w mundurach, którzy codzienną służbą pokazują swoje zaangażowanie i profesjonalizm. Cieszymy się, że choć w tak niewielkim stopniu będziemy mogli docenić ich trud.

Wiele zdjęć, szczególnych ujęć powstaje na misjach – zachwycają swoją innością, barwą i często jak lustro odbijają portret swojego autora. Chcemy Ich poznać! Czy każdy miał okazję być na poligonie? Widzieć ćwiczenia? Wyposażenie armii? Czy każdy wie jakich mamy żołnierzy? Nie. Ale mamy nadzieję, że w tym miejscu uda nam się Ich przedstawić oraz zaprezentować to, czym powinniśmy się szczycić.

Mamy nadzieję, że projekt spotka się z życzliwym odbiorem i każdego dnia będzie zyskiwał kolejnych zwolenników.


Oddział Mediów COMON

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABOUT US

ZOOM website is created by people connected with the army for many years and really passionate about it. By those who were fascinated with one concrete moment. Professional photographers and complete amateurs.

As a team responsible for communicating with the public, subordinate to the Minister of National Defence every day we get or find by chance great photos that for different reasons were not used. And that is a pity. Often they replace many words or even show what would be difficult to write although it is said paper can take everything.

In this way an idea to create ZOOM appeared. One more MOD-run website - of a type we did not have so far. We want to publish photos imaging soldiers' everyday life. Thanks to the pictures we also hope to present our visitors people in uniforms who show their commitment and professionalism by their everyday service.

We are glad that even to this small degree we will be able to appreciate their toil. Many photos are made during missions. They delight with the otherness, with the colour and often as a mirror show a portrait of their author. We want to get to know Them! Did everybody have an opportunity to be at a military training ground? See the exercises? Military equipment? No. But we hope in this place we will be able to present Them - something we should be proud of.

We hope you will like the project and that every day it will gain new supporters.


MOD