REGULAMIN

Zamieszczane na naszej stronie (www.zoom.mon.gov.pl) zdjęcia pochodzą z dwóch źródeł:

1. Pierwszym źródłem jest służba prasowa Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP oraz żołnierze zawodowi i pracownicy wojska współpracujący z rzecznikami i oficerami prasowymi podczas przedsięwzięć realizowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Siłach Zbrojnych RP. W tym wypadku zdjęcia pochodzą z zasobów wewnętrznych.

Pochodzące od wyżej wymienionych osób zdjęcia są podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą instytucji w której dana osoba służy/pracuje.

Wykorzystanie zdjęć pochodzących z tego rodzaju źródła jest dozwolone przy zachowaniu następujących warunków.

- podaniem imienia i nazwiska autora zdjęcia oraz instytucję;
- zdjęcia mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP;
- ingerowanie w integralność zdjęcia – w tym kadrowanie czy obróbkę graficzną – jest niedozwolone;
- publikujący ponosi odpowiedzialność za skutki publikacji zdjęcia.

2. Kolejnym źródłem zamieszczanych w serwisie fotograficznym ZOOM – Z Obiektywem Obok Munduru (www.zoom.mon.gov.pl) zdjęć są podmioty zewnętrzne.

Zdjęcia pochodzące od wyżej wymienionej grupy są podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą instytucji, którą dana osoba reprezentuje.

Pozyskiwane za ich pośrednictwem zdjęcia są publikowane tylko i wyłącznie na stronie ZOOM oraz profilu tejże witryny na Facebooku.

W związku z tym, udostępnione w serwisie fotograficznym ZOOM – Z Obiektywem Obok Munduru (www.zoom.mon.gov.pl) materiały podlegają ochronie prawnoautorskiej. Korzystanie z nich bez zgody autora jest zabronione. W celu pozyskania i ewentualnego wykorzystania konkretnych zdjęć będących autorstwa tej grupy zainteresowane osoby zobowiązane są do kontaktu z ich autorem.